http://opinio.pl/wp-content/uploads/2015/03/sdm-krakow.jpg
„Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (…) Żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci – w takiej czy innej formie – jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem.”

Jan Paweł II


 

Światowe Dni Młodzieży zbliżają się w coraz szybszym tempie. Już niecały rok dzieli nas od przyjazdu zagranicznych gości. Aby ten czas był dla wszystkich owocny potrzebni są wolontariusze, czyli osoby nie bojące się wyzwań, otwarte na innych i pełne Bożej radości.


 

Są trzy możliwości zaangażowania się w pomoc przy organizacji ŚDM:


- Wolontariat krótkoterminowy -  czyli trwający jedynie w czasie ŚDM – od 18.07-01.08.16.


- Wolontariat długoterminowy półroczny .


- Wolontariat w Parafialnym Centrum ŚDM.


Osoby chętne do pomocy potrzebne są do każdego rodzaju posług – od kierowania ruchem i zapewniania bezpieczeństwa medycznego, aż po pomoc w katechezach i promocję wydarzenia. Najwięcej wolontariuszy będzie potrzebnych już na czas wydarzeń w Krakowie – szacuje się że będzie to aż 20 tysięcy osób!


 

Zapisywać można się na stronie internetowej Światowych Dni Młodzieży – www.krakow2016.com w zakładce „Dołącz” -> „Zostań wolontariuszem”. Tam też są podane wszystkie dokładniejsze informacje potrzebne do wybrania rodzaju wolontariatu.


 

Światowe Dni Młodzieży nie mogłyby się odbyć bez armii młodych chętnych do pomocy.


Każdą bezinteresowną pomoc możemy potraktować jako małą „cegiełkę” na rzecz budowy Królestwa Bożego na tym świecie. A każda taka cegiełka jest potrzebna, aby ŚDM w Krakowie za rok zgromadziły młodzież z całego świata, z różnych kultur, w imię Jezusa tworząc wspólnotę żywego Kościoła.


W myśl słów Jana Pawła II przytoczonych na początku artykułu zachęcam każdego z Was, abyście angażowali się w pomoc przy organizacji tego wydarzenia. Kolejne ŚDM w Polsce na pewno nie będą miały miejsca wcześniej niż za 20 lat, a więc jest to jedyna i niepowtarzalna okazja, żebyśmy jako  gospodarze wspierali organizację tego wydarzenia.


 

Jest jeszcze jedna – czwarta możliwość „cichego” zaangażowania się w pomoc przed i w czasie Światowych Dni Młodzieży – a mianowicie codzienne odmawianie modlitwy w intencji tego niezwykłego spotkania:


 „Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.


 Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.


Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.


Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.


Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.


 

MK


Z naszej parafii wolontariuszami ŚDM zostali:
Radek Bulenda
image01

Daniel Chłodek
image00

Maciej Kucharczak
image02