Linki

"Proście a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie a otworzą wam." - Mt 7,7