Grupy parafialne

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

   

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie  duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie  duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

 

Skład nowej Rady Parafialnej wybranej 12 czerwca 2022 roku:

 1. Ks. Roman Dobosiewicz – proboszcz
 2. Ks. Arkadiusz Urbańczyk – wikary
 3. Renata Sładek,
 4. Marek Czempik,
 5. Aleksandra Kucharczak,
 6. Robert Nogalski,
 7. Antoni Królik,
 8. Eugenia Seeman.
 9. Iwona Szulc,
 10. Przemysław Kucharczak,
 11. Patryk Sowa,
 12. Adam Matloch
 13. Bernadeta Paszenda.    

 

Parafialna Rada Ekonomiczna- jej celem jest wspieranie proboszcza w admini­strowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Spotkania Rad odbywają się 1-2 razy w roku (wiosna/jesień) po wcześniejszym ogłoszeniu przez ks. proboszcza.