Grupy parafialne

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

   

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie  duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie  duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

 

Skład nowej Rady Parafialnej wybranej 21 czerwca 2017 roku:

 1. Ks. Roman Dobosiewicz – proboszcz
 2. Ks. Piotr Kamiński – wikary
 3. Aleksandra Kucharczak
 4. Przemysław Kucharczak
 5. Mateusz Sierny
 6. Urszula Zimoń
 7. Leokadia Szeja
 8. Iwona Szulc
 9. Daniel Chłodek
 10. Stefan Sładek
 11. Waldemar Skiba
 12. Dariusz Kuczera
 13. Arkadiusz Marcol
 14. Robert Nogalski
 15. Eugenia Seeman
 16. Blandyna Kopka

 Parafialna Rada Ekonomiczna- jej celem jest wspieranie proboszcza w admini­strowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych.

Spotkania Rad odbywają się 1-2 razy w roku (wiosna/jesień) po wcześniejszym ogłoszeniu przez ks. proboszcza.