Grupy parafialne

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci-katolickie międzynarodowe zrzeszenie modlitewne, propagujące ideę konieczności dobrego przygotowania się do śmierci. Przystępujący do stowarzyszenia wyrażają zgodę na wpisanie do księgi członków, co stanowi zewnętrzny wyraz powierzenia ostatnich chwil swego życia opiece Matki Bożej. Zachęca się członków do uczestniczenia w dniach skupienia i rekolekcjach odbywających się w różnych regionach Polski. Apostolstwo w sposób szczególny czci Matkę Bożą Bolesną oraz św. Józefa jako patronów dobrej śmierci. Przez dobrą śmierć rozumie się stan bycia pojednanym z Bogiem, stan łaski uświęcającej. Zelatorzy i członkowie uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych w ich intencji mszy świętych. Stowarzyszenie propaguje formę modlitwy medytacyjnej znanej jako Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Spotykamy się po ogłoszeniu kilka razy w roku przy okazji świąt patronalnych Apostolstwa. Wtedy to o 7.30 odmawiamy Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, o godz. 8.00 uczestniczymy we Mszy św. za żywych i zmarłych członków Apostolstwa a następnie w salce Domu Parafialnego ma miejsce spotkanie formacyjne. Obecnie Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej odmawiamy także w każdy I Piątek o godz. 7.30 w kościele.