WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII ŚW. JACKA
W RADOSZOWACH

 

 

 

Liturgia

2021-06-15, Wtorek, Rok B, I
2 Kor 8, 1-9
Ps 146 (145), 1b-2. 5-6b. 6c-7. 8-9a (R.: por. 2a)
J 13, 34
Mt 5, 43-48
2021-06-16, Środa, Rok B, I
2 Kor 9, 6-11
Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 9 (R.: por. 1b)
J 14, 23
Mt 6, 1-6. 16-18
2021-06-17, Czwartek, Rok B, I, Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
2 Kor 11, 1-11
Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 7-8 (R.: por. 7a)
Por. Rz 8, 15bc
Mt 6, 7-15

Wydarzenia

ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ z dnia 26 marca 2021 r.

 

        1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne i wskazania, z

            uwzględnieniem bieżących aktualizacji kościelnych i cywilnych.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należyzachowywaćzasadę–1 osoba na 20 m2.Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref. Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa, stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa (por. kan. 273).
 2. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem Internetu. W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
 3. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed udzielaniem Komunii św. Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani –przed i po udzielaniu Komunii św. -do koniecznych zabiegów dezynfekujących. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie Komunii św. na rękę.
 4. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
 5. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach dekanatu. Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki


DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W SPRAWIE ODPUSTÓW Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA WARCHIDIECEZJI KATOWICKlEJ

DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W SPRAWIE ODPUSTÓW Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA WARCHIDIECEZJI KATOWICKlEJ

 

Zarówno dla odnowienia naszej wierności z Bogiem oraz pogłębionego rozeznawania Jego woli w życiu, jak i duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach tego Roku Jubileuszowego, działając przede  wszystkim według wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w liście apostolskim Patris corde, a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP', ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości  uzyskania odpustu  zupełnego  pod  zwykłymi  warunkami  na  terenie  Archidiecezji   Katowickiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021 r., ze wskazaniem na podjęcie właściwych dla tego czasu działań duszpasterskich.

 

 1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wolni od wszelkiego grzechu, podejmą w Roku świętego Józefa następujące dzieła duchowe:

 

 • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę  Pańską  lub  wezmą  udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józehe,
 • na wzór świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
 • będą odmawiać modlitwę róźańcową w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;
 • powierzą swą działalność (szczególnie pracę zawodową) opiece świętego Józefa lub będą Go wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne, aby mogły znaleźć zatrudnienie, a także w intencji poszanowania godności ludzkiej pracy;
 • będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym;
 • odmówią dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa)  dowolną,  prawnie  zatwierdzoną  modlitwę  lub  akt   pobożności na cześć tego Świętego.
 • Uwzględniając obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności na cześć świętego Józefa — pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. Przy tej okazji zachęcam kapłanów, aby poświęcali się sakramentowi pokuty i często — jeśli  tylko to możliwe —  osobiście  i korzystając z  pomocy  nadzwyczajnych  szafarzy   -  zanosili   Komunię   świętą  do  osób  chorych i osłabionych wiekiem.

   

  1. Kościołami jubileuszowymi będą:

   

  • katedra Chrystusa Króla w Katowicach;

   

  • sanktuaria i bazyliki:
  • świętego Józefa w Rudzie Śląskiej;
  • sanktuarium i bazylika Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach;
  • sanktuarium i bazylika Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich;
  • sanktuarium i bazylika Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie;
  • sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie ŚIąskiej-Kochłowicach;
  • sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej;
  • bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach;
  • bazylika św. Wojciecha w Mikołowie;
  • bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku

   

  • kościoły pod wezwaniem świętego Józefa w miejscowościach:
  • Chorzów,
  • Czarków,
  • Czerwionka-Leszczyny,
  • Godów,
  • Jastrzębie-Zdrój, świętej Barbary i świętego Józefa
  • Katowice-Józefowiec,
  • Katowice-Załęże,
  • Mysłowice-Krasowy,
  • Nieboczowy,
  • Piekary Śląskie-Józefka,
  • Rybnik (dwie parafie),
  • Świętochłowice-Zgoda,
  • Tychy-Wartogłowiec,
  • Żory-0siny.

   

  • inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania:
  • świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie;
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce;
  • Królowej Apostołów w

   

  Do   pielgrzymowania  do   wymienionych   miejsc świętych szczególnie zachęcam narzeczonych i całe rodziny.

   

  1. Duszpasterzy, na czele z księżmi proboszczami, zobowiązuję do podjęcia w czasie Roku Jubileuszowego  —   w  ramach   przepowiadania,  liturgii,  posługi  charytatywnej i   innych   działań   pastoralnych   —    realizacji    wybranych    wytycznych    zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa Rok świętego Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach. Szczególną zaś formą oddawania czci Opiekunowi  Świętej  Rodziny  niech  będzie  Msza  św.  wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem Jemu poświęconym, sprawowana 19. dnia każdego miesiąca (luty-listopad br.).

Link dla narzeczonych- Nauki Przedmałżeńskie

https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/aktualnosci/166-narzeczeni-zarezerwuj-termin


Msze św. w kaplicy w niedziele o godz. 10.00 zawieszone do odwołania!

.


Link do nowego dekretu dla narzeczonych dotyczącego przygotowania do małżeństwa

https://www.archidiecezja.lodz.pl/app/uploads/2020/01/DekretOgolnyKonferencjiEpiskopatuPolskiOPrzeprowadzaniuRozmowKanonicznoDuszpasterskichZNarzeczonymiPrzedZawarciemMalzenstwaKanonicznegoZDnia8Pazdziernika2019roku.pdf


Światło ze Śląska ORKIESTRA DOBROCZYNNA

Teledysk Orkiestry Dobroczynnej do piosenki o Św. Jacku pt. 'Światło ze Śląska'.
Słowa i muzyka: Michał Tężycki. Utwór nagrano 'na żywo' w studiu zespołu 'Golala' w Skrzyszowie.
Realizacja nagrania: Eugeniusz Weindich.
Zdjęcia wykonano w Kamieniu Śląskim, rodzinnej miejscowości Św. Jacka i w kościele parafii Św. Jacka w Rydułtowach - Radoszowach.
Realizacja wideoklipu: Marcin Kozik.

 


Linki