Grupy parafialne

czytaj więcej

Ogłoszenia

czytaj więcej

Eucharystia

zobacz kiedy...

Zespół Redakcyjny gazetki SPEKTRUM

 

ISTNIEJE OD 1992 ROKU

ĆWIERĆ TYSIĄCA (artykuł ze Spektrum z października 2012 roku)

Tyle wyszło numerów naszego pisma parafialnego SPEKTRUM. Przez 20 lat nieprzerwanie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (oprócz sierpnia, kiedy numer wychodził w dniu odpustu) parafianie mogli kupić kolejny numer pisma. Gdyby rozłożyć wszystkie jego kartki i ułożyć je jedną za drugą to wyszłaby wstęga długości 335 m. Obrazowo ujmując, można by z nich ułożyć ścieżkę wzdłuż całego odcinka starej ulicy Raciborskiej przy kościele, od jednego skrzyżowania do drugiego. Gdyby oprawić wszystkie numery w jedną książkę, to powstałoby tomisko liczące 3192 strony. Ważna też jest waga pisma, tę prawdziwą, zważoną na wadze można łatwo podać, gdyż wynosi 11,1 kg. Ta druga właściwa „waga” pisma jest nie do przecenienia. Przede wszystkim jest to źródło nieprzebranych wiadomości o naszej parafii i dziejach najbliższej okolicy.
Trochę historii. W trakcie zmian polityczno gospodarczych 1989 roku, zniesiona została również cenzura. Dało to możliwość wydawania pism lokalnych, w tym parafialnych. W najbliższym sąsiedztwie pierwsze pismo parafialne powstało w parafii Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu. Założył je ówczesny proboszcz ks. Władysław Kolorz. Nosi ono tytuł „Dla Boga otwarte drzwi” i pierwszy numer wyszedł w styczniu 1990 roku. Jako że ks. Kolorz był poprzednio wikarym w naszej parafii, do oprawy graficznej zaangażował Franciszka Kucharczaka, który był, jak sam stwierdził „przybocznym pacykarzem ks. Władysława Kolorza” jeszcze w naszej parafii. Pismo to do połowy 1995 roku wychodziło jako tygodnik, a następnie miesięcznik, dlatego obecnie liczy 457 numerów. Od następnego roku w sąsiednich Niedobczycach, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczęło wychodzić pismo SERCE. Do tego pisma również zaangażowano pana Franciszka do oprawy graficznej. Pismo to początkowo nie miało określonego terminu wydawania, wychodziło w miarę zebrania dostatecznej ilości materiałów. Z tego powodu jest o trzy numery do tyłu w stosunku do naszego.
W końcu przyszedł czas na naszą parafię. Potrafią inni, to dlaczego nie my. Tym bardziej że mieliśmy u nas doświadczonego „pisemkowicza”. Pod koniec 1991 roku zebrała się grupa entuzjastów, która podjęła się założenia pisma. Odpowiedzialnym, czyli naczelnym redaktorem został Franciszek Kucharczak. Pismo otrzymało nazwę SPEKTRUM i pierwszy numer wyszedł 6 stycznia 1992 roku.
Jak wtedy wyglądało redagowanie. Teksty pisane były na maszynie i wklejane na grubsze arkusze. Wszystkie ilustracje, tytuły, numeracje stron były na te arkuszach odręcznie nanoszone. Tak samo zdjęcia były wlepiane w odpowiednie miejsca na arkuszach. Tak sporządzone arkusze były kserowane. Pierwszy numer miał 8 stron wydany został w nakładzie 291 egzemplarzy. Numerów brakło! Z tego powodu „dodrukowano” jeszcze 25 egzemplarzy. SPEKTRUM kosztowało (słuchajcie młodzi!) 2000 złotych. W kolejnych wydaniach liczba egzemplarzy wahała się pomiędzy 400 a 500. Od numeru 4 (16) z 11.04.1993 SPEKTRUM było już drukowane w drukarni w Gliwicach. W następnym roku nakład wzrósł do 650, by następnie osiągnąć prawie stałą liczbę 700 egzemplarzy. Od numeru 8 (20) z 22.08.1993 pismo zwiększyło objętość do 12 stron. Na prośbę czytelników od numeru 11 (23) z 1.11.1993 zaczęto umieszczać intencje mszalne na cały miesiąc. Znajdowały się one na wkładce. Stopniowo do pracy nad pismem wkraczała technika komputerowa, ale nadal zdjęcia, tytuły i część tekstów wklejana była na grubsze arkusze, z których wykonywano klisze i przesyłano do drukarni. Od drugiej połowy 1994 roku wprowadzono skład komputerowy całego numeru. Pierwsze SPEKTRUM z kolorową okładką wyszło 4.02.1996 z okazji jubileuszowego 50 numeru. Od tego czasu okładki naszego pisma mamy kolorowe. W tym też czasie drukiem pisma zajęła się drukarnia „Art Druk” z ulicy Radoszowskiej i drukuje je do dziś. Od numeru 8 (152) z 22.08.2004 intencje mszalne znalazły się wewnątrz numeru, gdyż zaczęło brakować tematów i było mało chętnych do współpracy z pismem. Lata biegły, zmieniały się nazwiska w stopce redakcyjnej, ale Franciszek Kucharczak nieprzerwania trwał na swoim posterunku. Jednak na skutek zwiększonych obowiązków w redakcjach „Małego Gościa” i „Gościa Niedzielnego” musiał z redagowania naszego pisma zrezygnować. Ostatnim numerem pod jego redakcją był 12 (156) z 5.12.2004. W następnym jako naczelny występuje proboszczm ks. Rafał Korbel. Zebrał on koło siebie trochę większe grono współpracowników, przybyło materiałów i od kolejnego numeru intencje ponownie znalazły się na wkładce. Od numeru 4 (184) z 1.04.2007 zwiększono objętość pisma do 16 stron. Zwiększyło się przez to miejsce na artykuły, ale intencje mszalne wróciły do numeru. Ks. Rafał „męczył się” z naszym pismem do emerytury. Ostatni numer pod jego redakcją to 7 (235) z 3.07.2011. Nowy proboszcz ks. Roman Dobosiewicz z entuzjazmem przyjął wiadomość o istnieniu w naszej parafii pisma i ani myślał o przerwaniu jego redagowania. Bardzo szybko zebrał tych, którzy pismem się zajmowali i zaprosił następnych chętnych, tak że na odpust ukazał się kolejny numer. Przez SPEKTRUM przewinęło się wiele osób, jedni współpracowali dłużej, inni epizodycznie. Nie sposób ichwszystkich wymienić, by kogoś nie urazić. Wszystkim tym należą się podziękowania, bo bez ich zaangażowania pismo nie miałoby takiego kolorytu, byłoby monotonne i nie wiadomo czy by tyle lat przetrwało. Andrzej Adamczyk

Miesięcznik ukazuje się w pierwszą niedzielę miesiąca. Zespół redakcyjny tworzy kilkoro osób. Spotykamy się około 1,5 tygodnia przed ukazaniem się numeru.